ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ!????

in News 287 views

ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರರೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಧರಿಸುವ ಒಂದೊಂದು ಆಭರಣಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಅರ್ಥವಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆಭರಣಗಳು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಧರಿಸುವ ಆಭರಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಾಲುಂಗುರ ಕೂಡ ಒಂದು ಮತ್ತು ಈ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಕುವ ಕಾಲುಂಗುರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು ಹತ್ತಾರು ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿವಾಹಿತ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಧರಿಸುವ ಕಾಲುಂಗುರದ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು.

ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮಿತ್ರರೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮನವಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಾಕಿರುವ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಧರಿಸುವ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಚಿನ್ನದಿಂದಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸೊಂಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಿನ್ನ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಜನರು ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹಾಕಬಾರದು ಕೂಡ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲುಂಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಮಿತ್ರರೇ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣ.

ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದಾಗ ಸೀತೆ ತನ್ನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಎಂದು ರಾಮನಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದಳು ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದಲೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಆಕಾಲಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಕಾಲುಂಗುರದ ಬಳಕೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪತಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ತೊಡುಸುತ್ತಾನೆ ಇದು ವಿವಾಹಿತ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಕೇತ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಬೆರಳಿಗೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ತೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರರೇ ಕಾಲುಂಗುರ ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ನಮಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಇವೆ ಮಿತ್ರರೇ.

ಆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಾದರೂ ಏನು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಾಕಿರುವ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಕಾಲುಂಗುರದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.